En psykiatriker i Stockholm kan hjälpa dig

20 maj 2022
william eriksson

editorial

Bor du i Stockholm och mår psykiskt dåligt? Det kan det verkligen finnas många anledningar till. En svår livssituation, i nuet eller i barndomen, kan göra livet tungt. Traumatiserande händelser kan också sätta sina spår, såsom ifall något har hänt dig eller någon annan i din närhet. Sorgearbetet vid en förlust av en älskad vän eller släkting kan även trigga igång dåligt mående.

Att gå till en psykiatriker kan kanske kännas skämmigt. Men att vårda sin själ och sitt psykiska mående är ju faktiskt minst lika viktigt som att vårda sin kropp. Bara det att få prata av sig kan göra nytta, och genom att lyssna – men också komma med stödjande frågor och förslag – kan psykiatrikern göra mer än så. Genom aktiv psykoterapi kan man arbeta mot ångest, depression, ätstörningar och fobier. Även problem som sömnsvårigheter och stress går att hantera, liksom att klara av att sluta röka eller att sluta med någon annan last.

 

psykiatriker

 

Psykoterapi och medicinering

Det finns flera olika varianter av psykoterapi. Här är några vanligt förekommande: kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT), psykodynamisk terapi (PDT) och gruppterapi. En psykiatriker är dock en utbildad läkare, som även har många andra verktyg att ta till, utöver själva lyssnandet. 

Han eller hon kan till exempel skriva ut medicin som ett komplement till psykoterapin. Det kan vara läkemedel med signalsubstanser såsom noradrenalin, serotonin och dopamin. Dessa hjälper till i kommunikationen mellan de olika nervcellerna i hjärnan. Om du lider av bipolär sjukdom finns det andra mediciner som brukar vara till stor hjälp.

Så gå inte och lid i tysthet. Om du tar hjälp av en psykiatriker i Stockholm så kan livet vändas och kännas mer positivt än du vågat hoppas. Oftast ingår det i högkostnadsskyddet, så bristande ekonomi ska inte behöva vara en anledning att avstå. Du kommer att tacka dig själv.

Fler nyheter