Lasersvetsning – en effektiv teknik för sammanfogning av material

21 april 2023
Julia Zsiga

Lasersvetsning är en teknik som används för att sammanfoga material med hjälp av en laserstråle. Den används ofta inom tillverkningsindustrin för att sammanfoga komponenter till större enheter. Lasersvetsning är en mycket effektiv teknik och ger hög precision och kvalitet på svetsen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur lasersvetsning fungerar och vilka fördelar den har.

Hur fungerar lasersvetsning?

Vid lasersvetsning används en laserstråle för att smälta samman två material. Laserstrålen fokuseras till en liten punkt på ytan av materialen som ska svetsas samman. Denna punkt smälter och bildar en svetsfog när lasern rör sig över ytan. Eftersom laserstrålen är mycket fokuserad, kan den användas för att svetsa mycket små detaljer med hög precision. Lasersvetsning är också en mycket snabb teknik, vilket gör den lämplig för högvolymproduktion.

Lasersvetsning

Fördelar med lasersvetsning

Lasersvetsning har flera fördelar jämfört med andra svetsmetoder. En av de största fördelarna är att lasersvetsning ger hög kvalitet och precision på svetsen. Detta beror på att lasern kan fokuseras till en mycket liten punkt, vilket ger en mycket exakt svetsfog. Lasersvetsning ger också en hög produktivitet eftersom den är en mycket snabb teknik. Detta gör det möjligt att producera högvolymprodukter på kort tid. En annan fördel med lasersvetsning är att den ger en mycket ren svetsfog. Eftersom lasern smälter materialen på en mycket liten yta, minskar risken för föroreningar och orenheter i svetsfogen. Detta gör att lasersvetsning är särskilt lämplig för applikationer där en ren svetsfog är nödvändig, t.ex. inom medicinteknik och livsmedelsindustri.

Användningsområden för lasersvetsning

Lasersvetsning används inom en mängd olika industrier, inklusive flyg- och rymdindustrin, medicinteknik, fordonstillverkning och verktygsindustri. Inom flyg- och rymdindustrin används lasersvetsning för att svetsa samman komponenter till flygplan och rymdskepp. Inom medicinteknik används lasersvetsning för att tillverka medicinska instrument och implantat. Inom fordonstillverkning används lasersvetsning för att tillverka karossdelar och chassikomponenter. Inom verktygsindustrin används lasersvetsning för att reparera och tillverka verktyg.

Fler nyheter