Testamente för att skydda din framtid och ditt arv

22 december 2022
Renate Degerth

editorial

Testamentet är ett juridiskt dokument som ger uttryck för din vilja om fördelningen av ditt kvarlåtenskap. Med ett rätt utformat testamente kan du vara säker på att din egendom tillfaller de personer eller organisationer som du vill ska ärva. I den här artikeln ska vi granska vikten av att skapa ett testamente, vad som utgör ett giltigt testamente, och huruvida du anlitar en jurist för ändamålet.

Vad är ett testamente?

Enligt svensk lag är ett testamente ett skriftligt juridiskt dokument i vilket en person uttrycker sina önskningar om fördelning av sin egendom efter deras död. Det kan handla om allt från pengar och fastigheter till personliga tillhörigheter. Testamente kan vara extra viktigt om du lever med någon men inte är gift, eftersom sambo inte nödvändigtvis ärv enligt den allmänna arvsgången.

Att skapa ett giltigt testamente

Att skriva ett testamente kan verka som en rättfram process, men det är viktigt att förstå att det finns lagstadgade krav som måste följas för att testamentet ska vara giltigt. Bland de viktigaste är att testamentet måste vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. Både testatorn och vittnena ska vara över 15 år och ha full handlingsförmåga. Det är också viktigt att testamentet är klart och tydligt för att undvika tvister efter din bortgång.

wills

Anlita en jurist för att skriva ditt testamente

Många människor undviker att skriva ett testamente, antingen för att det påminner dem om döden eller för att det verkar komplicerat och krångligt. Det här är dock något man bör överväga, oavsett ålder eller hälsotillstånd. Ett testamente är det enda sättet att försäkra sig om att ens egendom fördelas enligt ens egna önskemål efter bortgång. Även om det är möjligt att skriva ett testamente på egen hand, rekommenderas det att anlita en jurist för att se till att alla lagliga krav är uppfyllda och att dina avsikter klart och tydligt framgår. En jurist kan även hjälpa till med rådgivning om hur man på bästa sätt tar hänsyn till skattelagstiftning och annan relevant lagstiftning. För de som är osäkra på var man ska börja eller har specifika juridiska frågor, rekommenderas Nordins Juristbyrå. De har lång erfarenhet av att arbeta med testamentesfrågor och erbjuder praktiska och förståeliga råd för att hjälpa dig att säkerställa att dina önskemål blir uppfyllda. Jurister på Nordins Juristbyrå kan hjälpa dig att skapa ett giltigt testamente som skyddar dina intressen och säkerställer att din egendom fördelas enligt din vilja.

Fler nyheter