Vänd dig till en advokat förebyggande

När man tänker på att anlita en advokat tänker man kanske främst på att göra det när man inte har några andra alternativ. Men på den punkten ska man tänka om lite. Det kan finnas många tillfällen då det är bra att anlita en advokat i förebyggande syfte. En advokat kan ju hjälpa till att utforma avtal och testamenten till exempel. Sk man ingå som delägare i ett företag till exempel är det oerhört bra om det finns papper på allt, kanske är man bra vänner idag men man vet inte aldrig hur det ser ut i framtiden. Givetvis ska man inte förutsätta att det blir problem men genom att skriva papper på allt vet man att det inte kan uppstå missförstånd, då finna allt nerskrivet, klart och tydligt. 

Även när det kommer till andra sammanhang, som vid en skilsmässa, kan många saker lösa sig redan vid kontakten och ett möte med en advokat. Att jobba förebyggande och till exempel slippa en rättegång mellan två parter, där det kanske också finns barn inblandade, är naturligtvis att föredra. Inget barn vill att ens föräldrar ska sitta i en domstol även om det vissa gånger är helt nödvändigt förstås. 

 

 

 

Om man behöver juridisk expertis inom något område kan man vända sig till Advokatfirman Wagenius https://www.wagenius.com/

Deras kunder består i huvudsak av små och medelstora företag men de har även börsnoterade företag, stiftelser, föreningar och privatpersoner som kunder. Wagenius finns i Helsingborg men även i Viken och Båstad. De har också ett närverk av kontakter inom juridisk expertis. De biträder sina klienter på flera olika språk som danska, engelska, tyska, norska och i viss omfattning även på franska. 

Om man har behov en juridisk expertis ska man inte vänta utan ta kontakt så snart som möjligt för att höra på vilket sätt de kan bistå med hjälp. 

 

Advokater med hjärtat på rätta stället

De senaste åren har invandring varit ett hett samtalsämne och som världen ser ut idag lär det inte ändras inom den närmsta framtiden. Just nu har vi en kris nere i Turkiet där människor försöker fly undan hotet att skadas eller till och med dödas i en (som alltid) menlös väpnad konflikt. Människor ska inte behöva leva på platser där de hotas att på ett eller annat sätt fara illa. Kan eller vill inte den egna staten skydda mot förföljelse på grund av exempelvis ras, religion, kön eller sexuell läggning klassas man i Sverige som flykting och detsamma gäller om man flyr från en väpnad konflikt. Får man flyktingstatusförklaring så blir man i regel beviljad uppehållstillstånd i tre år.

Det behöver dock inte vara elände som gör att man vill få ett uppehållstillstånd i Sverige. Det finns många som kommer hit för att arbeta eller studera. Som EES-medborgare kan man röra sig fritt inom EU:s länder samt Island, Norge och Lichtenstein. Planerar man dock att stanna längre än tre månader ska man anmäla det till Migrationsverket och uppehållsrätten gäller endast så länge man inte blir en belastning för landet man befinner sig i.

Oavsett vad man har för anledning att befinna sig i Sverige så är det bra att ta professionell hjälp om man ska söka asyl eller uppehållstillstånd. En firma som har bred kunskap inom migrationsrätt i Göteborg är Advokatfirman Ottosson & Pakas. De går in i varje enskilt fall med personligt engagemang och har juridiska kunskaper inom flera rättsområden. Advokatfirman Ottosson & Pakas vet dessutom vikten av att i ett tidigt skede få stöd på ett språk man behärskar. Det är avgörande för att man ska kunna ge korrekta uppgifter och förstå informationen man får, vilket i sin tur ger bästa möjliga förutsättningar för att ärendet resulterar i ett tillfredställande utfall.