Vänd dig till en advokat förebyggande

När man tänker på att anlita en advokat tänker man kanske främst på att göra det när man inte har några andra alternativ. Men på den punkten ska man tänka om lite. Det kan finnas många tillfällen då det är bra att anlita en advokat i förebyggande syfte. En advokat kan ju hjälpa till att utforma avtal och testamenten till exempel. Sk man ingå som delägare i ett företag till exempel är det oerhört bra om det finns papper på allt, kanske är man bra vänner idag men man vet inte aldrig hur det ser ut i framtiden. Givetvis ska man inte förutsätta att det blir problem men genom att skriva papper på allt vet man att det inte kan uppstå missförstånd, då finna allt nerskrivet, klart och tydligt. 

Även när det kommer till andra sammanhang, som vid en skilsmässa, kan många saker lösa sig redan vid kontakten och ett möte med en advokat. Att jobba förebyggande och till exempel slippa en rättegång mellan två parter, där det kanske också finns barn inblandade, är naturligtvis att föredra. Inget barn vill att ens föräldrar ska sitta i en domstol även om det vissa gånger är helt nödvändigt förstås. 

 

 

 

Om man behöver juridisk expertis inom något område kan man vända sig till Advokatfirman Wagenius https://www.wagenius.com/

Deras kunder består i huvudsak av små och medelstora företag men de har även börsnoterade företag, stiftelser, föreningar och privatpersoner som kunder. Wagenius finns i Helsingborg men även i Viken och Båstad. De har också ett närverk av kontakter inom juridisk expertis. De biträder sina klienter på flera olika språk som danska, engelska, tyska, norska och i viss omfattning även på franska. 

Om man har behov en juridisk expertis ska man inte vänta utan ta kontakt så snart som möjligt för att höra på vilket sätt de kan bistå med hjälp.