Advokater med hjärtat på rätta stället

De senaste åren har invandring varit ett hett samtalsämne och som världen ser ut idag lär det inte ändras inom den närmsta framtiden. Just nu har vi en kris nere i Turkiet där människor försöker fly undan hotet att skadas eller till och med dödas i en (som alltid) menlös väpnad konflikt. Människor ska inte behöva leva på platser där de hotas att på ett eller annat sätt fara illa. Kan eller vill inte den egna staten skydda mot förföljelse på grund av exempelvis ras, religion, kön eller sexuell läggning klassas man i Sverige som flykting och detsamma gäller om man flyr från en väpnad konflikt. Får man flyktingstatusförklaring så blir man i regel beviljad uppehållstillstånd i tre år.

Det behöver dock inte vara elände som gör att man vill få ett uppehållstillstånd i Sverige. Det finns många som kommer hit för att arbeta eller studera. Som EES-medborgare kan man röra sig fritt inom EU:s länder samt Island, Norge och Lichtenstein. Planerar man dock att stanna längre än tre månader ska man anmäla det till Migrationsverket och uppehållsrätten gäller endast så länge man inte blir en belastning för landet man befinner sig i.

Oavsett vad man har för anledning att befinna sig i Sverige så är det bra att ta professionell hjälp om man ska söka asyl eller uppehållstillstånd. En firma som har bred kunskap inom migrationsrätt i Göteborg är Advokatfirman Ottosson & Pakas. De går in i varje enskilt fall med personligt engagemang och har juridiska kunskaper inom flera rättsområden. Advokatfirman Ottosson & Pakas vet dessutom vikten av att i ett tidigt skede få stöd på ett språk man behärskar. Det är avgörande för att man ska kunna ge korrekta uppgifter och förstå informationen man får, vilket i sin tur ger bästa möjliga förutsättningar för att ärendet resulterar i ett tillfredställande utfall.