Pumpar med olika tryck och teknik

Användningen av vakuum är utbredd i maskiner, processer och en mängd olika apparater. Den första vanliga prylen som använde vakuum var glödlampan. Glödtråden skyddades från att brytas ner kemiskt med hjälp av vakuummiljön. Genom årens lopp har termosflaskor, frystorkning eller tillverkningen av mikrochips eller halvledare tillkommit. Att detta tomrum, som ju är vad ett vakuum innebär, också gör ett bra jobb i pumpar, är vida känt. Där kan effekten vara att fördela färg, vatten eller nyttjas för rengöring.

 

Starkare tillsammans

Pumpar kan med fördel kopplas i serier eller steg. Då kan ett högre vakuum uppstå. Med high vacuum pumps kan olika delar av en maskin eller process skräddarsys och finjusteras. Olika driftstryck passar på olika ställen. Olika typer av pumpar har unika egenskaper och fördelar, för såväl underhåll, kostnader och flödeshastighet. Det är naturligtvis helt beroende av vilka behov du har för din verksamhet. Om du behöver tips och vägledning så är det en bra idé att ta kontakt med en kunnig återförsäljare. 

 

En teknik som åldras väl

Fordon på räls, som hanterar dränering, byter ballast eller slipers använder vakuumteknik för att få fram en vagn som blir batteridriven. Tekniken kan användas för gruvnäring eller järnväg bland annat. Inom livsmedelsindustrin testas nu intelligenta vakuumpumpar, som anpassar sig utifrån behoven och vilken kapacitet som behövs i varje ögonblick. Med möjligheter att spåra data blir det också enklare att justera hur mycket energi som krävs och när. Dessutom har ljudvolymen kommit ner på den senaste generationen. Inom förpackningsindustrin kan vakuum försegla, öppna och transportera olika typer av förpackningar. Med modifierad atmosfärpackning håller sig också varorna färska länge. Inom sjukvården används pumpar för att suga ut fukt och vätska från operationssalar och liknande, utan att tillföra någon olja eller andra ämnen till utrymmet. Vilket är oerhört viktigt med de hygienkrav som finns i sådana miljöer.