Sjukförsäkring och sjukersättning går hand i hand

23 september 2021
william eriksson

Att bryta ett ben eller en arm är inte en skada som läker över en natt. Beroende på hur illa brottet sitter kan det ta flera veckor innan skadan är läkt. Givetvis kan man i vissa fall arbeta ändå om man har ett jobb som gör det möjligt. Har man brutit benet men har ett jobb framför en dator kanske man kan jobba ändå med gipset.

Sjukskrivning för att läka från sjukdomen 

Det är dock svårare om man har ett jobb som är fysiskt krävande och som kanske kräver att man arbetar med hela kroppen. Det är svårt med ett benbrott då man ofta har kryckor som stöd och hjälp. Då kan det krävas en längre sjukskrivning från arbetet. Det är givetvis inte de enda sjukdomsfallen som gör att man behöver vara hemma längre.

Går man in i väggen och blir sjukskriven av utmattningssymptom kan det dröja länge innan man är tillbaka på arbetsplatsen igen. Kroniska sjukdomar är också sådant som gör att en anställd i perioder är hemma en längre tid för att läka. Som anställd får man sjuklönen betald av arbetsgivaren de första 14 dagarna. Är konvalescenstiden längre än så kommer Försäkringskassan att gå in och betala ut sjukersättning.

 

 

Ett ekonomiskt komplement till sjukersättningen

Det är dock ett ganska stort tapp att gå från 100% inkomst till bara 80% inkomst för många människor. Alla har inte möjlighet att sätta upp en buffert om något sådant här skulle inträffa. Några som omfattas av sjukförsäkringen är de som är anställda inom landsting, region eller statligt. Även privata arbetsplatser med kollektivavtal berörs, för att nämna några.

Det är bara att kontakta www.afaforsakring.se om man är osäker på om man omfattas av sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är ett komplement till sjukersättningen som man får. Upp till 360 dagar av en sjukskrivningsperiod kan man få ersättning av sjukförsäkringen. 

Fler nyheter