Medicintekniska produkter används inom hela sjukvården

30 maj 2022
william eriksson

editorial

Medicintekniska produkter är sådant som används inom sjukvården. När någon har en skada eller en sjukdom kan medicintekniska produkter användas för flera syften. De kan användas till att undersöka patienten och de kan användas till att behandla patientens problem.

Medicintekniska produkter kan även användas för att lindra en skada eller för att kompensera för en skada eller ett funktionshinder. Dessutom kan en medicinteknisk produkt ersätta kroppsdelar eller organ, eller olika fysiologiska processer i kroppen. Det finns även medicintekniska produkter som kontrollerar konstgjord befruktning.

 

Rullstol är också en medicinteknisk produkt

Inom alla delar av hälso- och sjukvården används således medicintekniska produkter. Exempel på medicintekniska produkter är sprutor och kanyler, dropp- och infusionsaggregat samt infusionsslangar. Men även dropp- och sprutpumpar. Benämningen kan också innefatta allt från plåster till rullstolar, allt från graviditetstest till analysinstrument som används vid olika typer av provtagning och tester.

 

medicintekniska produkter

 

Utan medicintekniska produkter skulle sjukvården se annorlunda ut

För dig som kommer i kontakt med hälso- och sjukvård skulle tillvaron se helt annorlunda ut om det inte fanns några medicintekniska produkter att tillgå. Vid undersökning av dina symtom görs ofta olika test, till exempel blod- eller urinprover. Här används en mängd medicintekniska produkter vid såväl själva provtagningen som vid analysen av proverna.

Om sjukdom eller skada som kräver vård upptäcks kan en mängd olika medicintekniska produkter hjälpa till att lindra eller kanske till och med bota det du drabbats av. Läkemedel kan tillföras via dropp eller sprutor. Behöver du opereras används en mängd medicintekniska produkter såväl för själva ingreppet, som för att övervaka ditt tillstånd före, under och efter operationen.

Även du som inte har så svåra problem att de kräver vård på vårdcentral eller sjukhus kan du ha behov av medicintekniska produkter för egenvård. På apoteket finns allt från graviditetstest till olika typer av förband och hjälpmedel som faller inom begreppet medicinteknisk produkt.

Fler nyheter