Licenssvetsning för bästa kvalitet

20 maj 2020
jonas olsson

När man talar om licenssvetsning, menar man svetsning som håller toppklass och är utförd av extremt kompetent och certifierad personal. Licenssvetsaren är mer eller mindre jämförbar med en ingenjör, som ska hålla koll på lagar, regler och normer för hållfasthet. Eftersom det gäller precision och högsta kvalitet, även när det är stora metalldelar som ska svetsas, måste en licenssvetsare vara otroligt noggrann och skicklig. Svetsningsarbetet ska motsvara viss fastställd standard, så att man lätt kan dokumentera att det har skett enligt gällande normer.

Man ska kunna anlita dem och vara trygg med att resultatet blir perfekt, att konstruktionerna håller samt att tankar och rör håller tätt. Anlita ett pålitligt svetsföretag.

 

Svårtillgängliga ytor som ska svetsas ihop

Ibland sker licenssvetsning på svårtillgängliga ytor, rör som sitter högt och stålkonstruktioner som är fast monterade i en fabrik. Då gäller det oftast brådskande reparationsarbeten, med rör som läcker, kanske under högt tryck och med hög temperatur. Licenssvetsaren är en problemlösare av rang. Detta arbete kräver stadig hand, god utbildning och mångårig vana. Kanske är det frätande vätskor eller irriterande gaser i miljön också, så det gäller att få läget under kontroll snabbt. Jobbet sker ofta under stark tidspress.

 

 

Konstruktioner och kontroll

I hela landet finns det industrier som behöver licenssvetsare. Särskilt när man ska uppföra konstruktioner i stål, som kräver stabilitet och funktion, brukar extra skickliga fackmän anlitas. Det finns många företag i Sverige med kompetenta licenssvetsare som hjälper industrin med både rördragning och andra komplicerade uppdrag. Stålkonstruktioner i Jönköping kan vara delar av en maskin. Det kan också vara en rördragning på ett nytt ställe eller utformning av tankar och containers. Vissa konstruktioner måste också täthetsprovas före användning och kontrolleras med jämna mellanrum. Licenssvetsare har koll på hur ofta, och de gör både jobbet och dokumentationen för det, så även detta kan kunderna få hjälp med.

Fler nyheter