Våga le stort

För någon som är missnöjd med sina tänder kan det bli ett handikapp i vardagen som växer med tiden. Men vilket problem man än har med sina tänder så finns det lösningar. Tandreglering är ett sätt att korrigera ett bett så att det både ser bra ut och fyller sin funktion. Så om man känner att man inte är nöjd med sina tänder är det en tandreglerare man ska kontakta. Det gäller både ifall man tycker att tänder sitter fel, det saknas någon tand eller ifall man har en på annat sätt ojämn tandrad.

 

Det första besöket

Som första besök på tandreglering brukar man börja med att samtala om vad patienten tycker är fel och vad man önskar sig för resultat. Efter det gör man en undersökning för att bedöma hur man ur tandregleringssynpunkt ser på tändernas placering och vad man bedömer går att göra för att förändra dem. Tandregleraren avslutar undersökningen och man lägger en stund på att förklara för patienten hur man ser på patientens tänder och vad man kan och inte kan göra. Kanske kan man få ett bättre resultat än man hoppats på eller så kanske det inte går att till fullo nå det resultat man önskar.  

 

 

Olika slags hjälpmedel

Vid tandreglering arbetar man först och främst med någon slags tandställning för att få tänderna att hamna på den plats man önskar. Genom att montera en tandställning och med jämna mellanrum spänna den, kan man flytta tänder i stort sett hur man vill med tiden. Däremot kan det ibland bli aktuellt att antingen dra ut en tand eller att fästa porslinsfasader eller en kombination av tandställning och en tandersättning. Detta görs ifall det fattas tänder eller de på annat sätt inte ser ut som man önskar. Inom tandreglering är det inte ovanligt att man ibland får samarbeta med andra yrken inom tandvårdens område.