Så undviker du rost

Du tänker att ”dessa verktyg kommer jag inte behöva på ett tag” så du lägger de i en låda och skickar in de i friggeboden. Sedan något år senare när du ska plocka fram de så är de alldeles rostiga. Detta hör inte till ovanligheterna. Järn rostar när de kommer i kontakt med vatten eller fukt och man bör därför vara försiktig med hur man förvarar järnföremål. Helst skall de förvaras där det är torrt, men detta är inte alltid så lätt. Därför bör du införskaffa skydd mot rost i form av exempelvis rostskyddspapper.

 

Vad är rost och varför rostar järn?

Förvarar du dina prylar i exempelvis rostskyddspapper så rostar de inte trots att de befinner sig i en fuktig miljö. Detta kan vara värt att tänka på om du nu är rädd om dina prylar. För rost kan inte bara förfula järn, det kan också skada det. Rostangrepp bildas när järnföremål kommer i kontakt med vatten eller fukt och sker i två steg: Först bildas rödrost, som i sig inte är farligt. Det blir först farligt i andra fasen, under det som kallas gravrost. Då kan hållfastheten på det rostangripna föremålet påverkas och inte räddas i efterhand.

 

 

Införskaffa rätt skydd

Vid exempelvis en flytt tenderar föremål att hamna ute i friggeboden eller på andra platser där de kan angripas av fukt. Och när man senare skall använda dess föremål och upptäcker att de angripits av rost så blir man oftast besviken på sig själv. Därför är det värt att införskaffa sig skydd mot rost. Rostskydd kommer i många varianter med likheten att de ofta är i form av emballage. Wellpapp är ett bra material som går att införskaffa sig, men fler material finns. Uppsök en expert på området och rådfråga om vilket material du bör använda för just dina föremål, och undvik på så vis det där tråkiga, onödiga rostangreppet.