Res med skärgårdsbåt på historiska vatten

Göteborgs skärgård är en fantastiskt vacker plats som har lång historia av fisketradition och turism. Så tidigt som under vikingatiden omnämns öarna i Göta Älvs mynning för första gången. Då kallas de Älvaskären eller Brännöarna. I de skyddade sunden kunde vikingabåtarna ligga i väntan på att bege sig ut på haven och det talas även om att det ordnades vikingamarknader på öar som Känsö. Men det var först under 1500-talet som man hittat de första beläggen för att öarna var bebodda. 

Under 1700-talet fick fiskeindustrin på öarna ett stort uppsving då det fiskades, saltades in och kokades tran. Framgångsrika fiskelägen utvecklades på Donsö, Styrsö, Tången samt Vrångö och skeppsfart drevs från Donsö, Styrsö Halsvik och Köpstadsö. På Asperö som var ett litet bonde- och fiskesamhälle började man med fiskehandel och Brännö var en stor lotsplats precis som Vrångö. Under 1800-talet fördubblades invånarantalet från cirka 1000 till 2000 personer tack vare att havet fanns som inkomstkälla.

I mitten 1800-talet växte en badort fram vid Styrsö Bratten för att möta behovet av hälsosamma varma och kalla bad som fanns hos förmögna borgare. Inte långt efter gjorde man samma sak på Vargö. Den första ångbåtslinjen började gå från Göteborgs centrum ut till badorterna på öarna år 1867. Efter det ökade båttrafiken de kommande decennierna med större båtar som gick till fler öar. År 1922 bildades Styrsöbolaget som satsade stort på bättre trafik till och från öarna året runt. Än idag körs persontrafiken i Södra skärgården av Styrsöbolaget på uppdrag av Västtrafik. Årligen görs 2,2 miljoner resor där och Styrsöbolaget har över 16 fartyg varav några går i älvtrafiken och frakttrafiken.

Reser man i Södra skärgården kan man få åka på båtarna Silvertärnan, Skarven och Vipan, snabbåtarna Rivö och Valö samt de isgående Fröja, Vesta och Ylva. Läs mer om fartygen, Styrsjöbolaget och se tidtabeller på https://www.styrsobolaget.se/