Rörinspektion – en klok rutin

Rörinspektion – en klok rutin
Vissa saker ska bara fungera problemfritt i vardagen utan att vi behöver lägga massa onödig kraft och energi på det. Typiska sådana saker är att duschvattnet alltid ska rinna ner i golvbrunnen obehindrat och att vasken i köket aldrig ska få stopp. När detta ändå händer är problemet många gånger löst genom att man själv rensar golvbrunnen eller plockar isär vaskens vattenlås. Men det finns också tillfällen när problemet är större. Det är vid dessa tillfällen det är klokt att ta professionell hjälp med en ordentlig rörinspektion av husets stammar.

 

Förebygg problem innan de blir akuta
Om du äger en äldre fastighet eller är ansvarig för drift och skötsel av en fastighet med gamla stammar, bör du se till att regelbundet få hjälp med rörinspektion. Det är alltid bättre att kunna förebygga och åtgärda problem innan de blir akuta och onödigt kostsamma. Det är också uppskattat av både hyresgäster och bostadsrättsägare om åtgärderna sker planerat och kontrollerat istället för i kaos och röra. Så det är en god idé att hitta en pålitlig firma som kan hjälpa dig med återkommande inspektioner. Exempelvis GR Avloppsrensning är en av de firmor som kan stå till tjänst. Länktips: https://www.xn--rrinspektion-4ib.nu/

 

Få en korrekt bild över husets stammar
En annan fördel med regelbundna rörinspektioner är att du kan kartlägga och få en korrekt bild av husets stammar. I många äldre fastigheter stämmer inte alltid ritningarna överens med verkligheten, vilket gör underhållet extra krångligt. Genom att ha bra grepp över husets rördragning och aktuella uppgifter om rörens kondition, kan du planera det löpande underhållet på ett bra sätt. Rörinspektioner genomförs med avancerad teknik och specialutformade kameror, så det är inget man ska ge sig på som lekman. Ta ett ansvarsfullt beslut för din fastighet och låt rörinspektioner bli en del av era underhållsrutiner.

Hitta rätt rörinspektionsfirma