Effektiva transporter och smart lagerhållning med lastpallar

Lastpallar är ett måste för att effektivt och säkert kunna lasta, lossa och transportera gods, både med tåg, lastbil och containerfartyg. Inom hela EU och även i stora delar av världen använder man sig av standardiserade mått och särskilda kvalitetskrav på lastpallarna. Underredet är också utformat på sådant sätt att den enkelt går att lyfta med gaffeltruck.

Den så kallade Europapallen är vanligast förekommande och den har funnits sedan början av sextiotalet. Främst kom den till för att man effektivt och utan krångel skulle kunna skicka gods med tåg över landsgränserna runt om i Europa. Men uppfinningen var så bra att man snart även började använda den vid transporter med lastbil och gör så än idag. 

Nu för tiden använder man även lastpallar för lagerhållning inom olika industrier, men även inom exempelvis bygg- och livsmedelshandeln, med mera.

Viktiga saker att tänka på när man väljer lastpall

Vill man köpa lastpallar ska man först fundera över godsets storlek, hur och var pallen ska användas och transporteras. Ska pallen skickas inom EU är kvalitetskraven större och man måste använda sig av EUR A-pallar. Om godset endast ska skickas inom Sverige klarar man sig däremot oftast med EUR B-pallar. 

Men det finns även C-pallar, eller engångspallar som de även kallas. Dessa är av lättare virke och klarar därför inte heller samma tyngd som A- och B-pallarna. Det finns även specialpallar som helt tillverkas efter olika kunders specifika önskemål på mått och kvalitet. 

Det finns företag som säljer både nya och begagnade lastpallar, och som levererar dem direkt till dörren. Vissa av dem köper också upp begagnade lastpallar. Att använda sig av begagnade lastpallar är bra både för plånboken och miljön, men fungerar bara då kvalitetskraven tillåter det. Det är därför viktigt att man kollar upp vad som gäller för det specifika godset och transporten.