Villkorad lojalitet till salu

Idag lever vi i ett kapitalistiskt konkurrenssamhälle. Överallt på alla plan konkurrerar de olika butikerna om dig som kund. Det sker i butikerna på stan och det sker i online-handeln. De vill åt din lojalitet. De vill att du ska prioritera deras varor, produkter och erbjudanden framför deras konkurrenter.

Så har det sett ut länge och är också anledningen till att vi har så stor variation inom livsmedel, detaljhandel, restauranger och mycket mera. Det finns olika sätt att locka kunder på. Fortfarande styrs många kunder av priset. Det vill säga, man handlar där det är billigast och där man kan få bäst erbjudanden.

Helhetsupplevelsen det som räknas

Men många kunder drivs faktiskt av fler faktorer än enbart priset. Det finns en stor andel kunder som värderar faktorer som bidrar till hela kundupplevelsen. Till exempel bemötande, belöning, expertis med mera. Upplevelser som dessa kan till och med väga över enstaka priserbjudanden och tillfälliga rabatter. I synnerhet om man vill behålla kunden över tid och ”köpa” dess lojalitet. Då kan det vara en bra idé att starta en kundklubb.

Då kan kunden exempelvis ha tillgång till ett poängsystem där fler köp leder till poäng som i förlängningen kan ge kunden fördelar.

Hjälp i uppstarten

Det är med andra villkorad lojalitet som företagaren kommer behöva kämpa för. Man ska inte räkna med att kunden har en irrationell kärlek till just en särskild verksamhet och villkorslöst kommer att underkasta sig dess produkter – oavsett vilken kundupplevelse man bidrar med. Ibland kan man behöva lite hjälp på traven att komma igång med ett kundsystem.

Särskilt om det gått trögt med affärerna under en period. Men då kan man åtminstone känna tryggheten i att det finns hjälp att få. Det finns nämligen en hel business i att hjälpa företag starta upp lojalitetsprogram för deras kunder. Sök och du kommer finna!