Vad är en lyftkran?

Det finns olika slags lyftkranar men gemensamt har de sin funktionalitet. En kran används oftast för att utföra lyft som är för tunga eller besvärliga för att utföra med någon annan slags maskin som motviktstruck eller hjullastare. Kranar av mindre format används också ibland som en del av en lastbil för att kunna lossa material som föraren annars haft svårt att lossa utan hjälp. Men de stora fast monterade lyftkranarna som används vid nybyggnationer är nog de man allmänt oftast tänker på när lyftkranar nämns. De syns på långt avstånd och är med sina långa armar ett fascinerande inslag i stadsmiljön.

 

 

Kranfirmor

 

Eftersom alla typer av lyftkranar är dyra i anskaffning så är det vanligast att man hyr in en kranfirma vid behov av lyft. Via internet hittar man lätt bra firmor om man söker på till exempel kranlyft i Kiruna, eller den stad som man har närmast. Eftersom det krävs utbildning för att hantera en kran så är det också vanligt att man även hyr in kranföraren och, om det behövs, någon som assisterar kranföraren från marken som även den har rätt utbildning. Det är ett koncept som är tryggt eftersom alla lyft är förknippade med stora risker för människor och material inom lyftzonen.

 

Säkerhet till varje pris

 

Det är som sagt oerhört viktigt att lyft endast utförs av utbildad personal, till exempel https://havator.se/, som på alla sätt följer de säkerhetsföreskrifter som lyft innebär med bland annat avspärrning. Om man någon gång tappat en tallrik på foten så kan man tänka sig vad som händer om ett hundra kilo faller över dig från femtio meters höjd. Så om man ska utföra något typ av lyft är det viktigt att en välrenommerad firma anlitas, som dessutom kan ge ekonomiska råd gällande vilken typ av kran som är passande för den typ av lyft som ska utföras.