Eget företagande är mångas dröm

Det är många som drömmer om att förverkliga sina idéer, att inte vara fast anställda samt att inte behöva sitta på ett kontor från 08:00- 16:00 måndag till fredag. Att inte ha en chef och kunna göra det man älskar är inte bara en inspirationskälla utan en stor motivationsfaktor. Lösningen till allt detta finns och det heter – eget företagande.

Att bilda ett företag kräver bland annat en slagfärdig affärsidé, bra marknadsanalys och inte minst en stor portion självförtroende.

 

Vad innebär det att vara egenföretagare?

Vad innebär det egentligen att vara en egen företagare? Det innebär bland annat rörliga arbetstider och stort ansvar för verksamheten. Ansvaret utökas väldigt mycket om du har anställda. Det kräver även stora och varierande kunskaper om ens bransch och en klar syn på hur firman ska utvecklas för att kunna överleva en oftast hård konkurrens.

Givetvis behöver man även arbeta med någon som kan sköta bokföringen samt redovisningen och ansvarar för att korrekt sammanställa alla skattedeklarationer. Därutöver krävs det oftast även en kontakt med jurist eller advokat, speciellt om kontrakt ska skrivas på eller skrivas ihop.

 

 

Nätverk och hjälp

Eget företagande kan börja som en dröm men det ligger väldigt mycket arbete bakom varje verksamhet. Som tur är finns det etablerade nätverk bestående av likasinnade personer som kan vara till stor hjälp. Idén bakom dessa är att skapa ett bra och trivsamt arbetsklimat för företagsägare oavsett vilken bransch de verkar i. Företagarna syd i Malmö är bara ett exempel. Nätverk finns överallt i Sverige.

Så är du egenföretagare som behöver prata om din business, dela med dig av idéer eller få användbara råd från andra företagare så är det bara att söka dig till en sådan organisation. Deras inverkan och bidrag är bevisade och rankas högt av de flesta som gått med i organisationen.