En väg ut ur krisen

Vi går alla igenom våra kriser här i livet.
Det kommer säkerligen att finnas minst en period i livet då vi vandrar runt, tillsynes vilsna. Tillfällen då allt på ytan ser normalt ut för den utomstående, men då vi går igenom en storm i det inre.

Det är i dessa tillfällen det är viktigt att hitta en fast punkt i livet. Något att tro på och förlita sig på.
Det är kanske en lite klumpig jämförelse: Men precis som det är bra att fokusera på en punkt långt fram på vägen när vi känner oss åksjuka så behöver vi något att fästa blick och tankar på i livet ibland.
För annars är risken att denna kris faktiskt kan få oss på fall. Likt en virusepidemi kan den sprida sig ut över områden i livet som egentligen inte har direkt med krisens ursprung att göra. Plötsligt kan du till exempel upptäcka att du sitter och diskuterar med en familjerätt advokat i Malmö – utan att veta hur du egentligen hamnade där.

Det är förstås bra att det finns objektiva professionella som kan hjälpa dig med de svåra frågorna i livet. Någon som har koll på vad som faktiskt gäller och som kan ta dig vidare i livet.
Samtidigt kanske hela processen kunde ha stoppas från att någonsin nå fram till det stadium där du nu befinner dig.

Ofta är nyckeln att sätta ord på det man känner. Även när man inte ens vet vad man känner. 
Det är också viktigt att kunna ta tid för sig själv och vädra ur själen lite. Hänger man upp hela sin tillvaro på karriären eller på familjen så kan det bli tokigt.
Vi behöver även andra sammanhang, både sociala och mer ensamma, för att vara hela människor. På så sätt får vi utlopp för hela vår mänsklighet och inte bara en del av den.