Krav på digitalisering

Våren 2020 går Sverige och resten av världen genom en gemensam kris med en osynlig fiende: Coronaviruset covid-19. Denna influensapandemi har slagit ut samhällen och statstjänstemän och myndigheter rekommenderar starkt människor att arbeta hemifrån. Det har indirekt tvingat alla Sveriges gymnasieskolor att gå över till distansundervisning. Dessa villkor som vi tvingas leva på, där vi utövar social distansering för att minska smittspridning, ställer krav på digitalisering. Detta i form av digitala möten, snabb internetuppkoppling och delning av kommunikation och inte minst ett fungerande och problemfritt datanät. 

 

Otänkbart utan datanät 

Ett datanät avser ett kommunikationsnät där data kan överföras mellan datorer. Ett tydligt och vanligt exempel är alltså när du skickar ett e-postmeddelande till din kompis eller publicerar någonting på en hemsida som når andra personer som kan koppla upp sig på nätet. Vi ser idag en stor utveckling på detta område, inte minst vad gäller så kallade fastighetsnät. Då monterar man ett datanät avsett för ett helt bostadshus där nätverket når samtliga lägenheter. Numera är det nästan helt otänkbart att föreställa sig en värld eller ett samhälle där vi inte har tillgång till internet. Och tillgång till internet får vi först genom att det upprättas ett datanät där vi bor.

 


Skänk en tanke 

Så om datanät inte var en het potatis redan innan Corona-krisen är den definitivt det efteråt. Det är tack vare framgångsrika datanätverk som skolorna överhuvudtaget kan bedriva den distansundervisning som kan krävas av dem. Och det är tack vare våra leverantörer av datanät som du har möjlighet att jobba hemifrån. Det kan vara värt att skänka dessa leverantörer en extra tanke ibland. De kan nämligen få stora delar av vårt samhälle att fortsätta leva och fungera samtidigt som mycket annat står still. Du hade inte kunnat läsa till slutet av denna rad om det inte vore för datanät.