Varför man utför bergsprängning i Stockholm

Många drömmer om att bo nära havet eller en sjö. Och eftersom det finns en lång kuststräcka och många sjöar i landet så är det ingen omöjlig dröm. Men på många platser består marken av berg vid sidan av vatten. Så för att bygga ett hus kan man bli tvungen att utföra markarbeten på ett lite mer avancerat sätt.

Bergsprängning i Stockholm innebär att man tar bort större eller mindre delar av berg för att bland annat kunna göra en byggnation av något slag. Det kan handla om en väg som ska gå genom berget. Eller så kan man vilja anlägga en byggnation av något slag som en bro eller ett hus.

 

Skapa ett stabilt fäste

Om man ska bygga ett hus direkt på berg så kan man behöva utföra en bergsprängning av  flera olika anledningar. Platsen kanske behöver jämnas till för att man ska kunna ha en tillgänglig tomt. I det fallet handlar det om att kanske ta bort större delar av utskjutande eller uppskjutande bergsdelar.

Man måste också kunna fästa huset ordentligt i marken. Enklaste sättet att göra det på berg är att genom bergsprängning. Man tar då bort tillräckliga bitar för att kunna gjuta pålar. Berget runt i kombination med betong och armering ger en mycket stabil grund. På den kan man sedan bygga det huset som man önskar.

 

 

Hus efter miljö

Väljer man att bygga ett hus på en klippa eller något annat typ av berg så är det extra snyggt om man anammar miljön. Många placerar sina hus på höga pålar ovanför markytan. Med en rejält gjord bergsprängning och pålning kan man skapa stark stabilitet även om huset är flera meter upp i luften. Vill man ytterligare accentuera området så kan man välja att följa markens förutsättningar och bygga ett hus i naturliga färger och material som trä och sten.