Hårdare miljökrav för avloppsanläggningar

Om du har planer på att anlägga ett nytt avlopp så bör du ha koll de nya regler som ska följas. För att lättast få korrekt information om reglerna kontakta då din kommun. De nya reglerna är till för att skydda miljön genom att släppa ut renare vatten än tidigare. Detta görs för att natur och hav ska bli renare än de nu är. Kravet säger att du behöver ett annat slags reningssystem än vad som tidigare varit tillåtet. Förr var det tillåtet med en enklare variant av reningssystem med en slamavskiljare med en infiltration i marken. 

 

 

Minireningsverk

 

För att inte släppa ut vatten med skadliga ämnen i naturen så måste man ta till en mer avancerad lösning. För att klara de nya miljökraven är det vanligt att installera ett minireningsverk i sina avloppsanläggningar. Ett minireningsverk som är populärt är Baga Easy som har en hög skyddsnivå och en lång hållbarhet. Med detta reningssystem så klarar man de miljökraven som gäller nu. Det är en svensk uppfinning som skyddar både dig och naturen. Baga Easy ger dig en 10 års processgaranti vilket känns tryggt. Det nya reningsverket har två uppfinningar som gör det förbättrade reningssystemet till en verklighet.

 

Smart lösning

 

De uppfinningar som gör Baga Easy till ett populärt reningsverk är först främst den förbättrade slamavskiljaren som renar upp till 60 gånger mer än tidigare lösningar. Nästa smarta lösning är sättet som mekanismen kemfäller i tanken. Dessa två uppfinningar ger en lösning som ger renare vatten och men med mycket litet underhåll. Om man som markägare är rädd att bädden ska sättas igen så behöver man ej vara orolig för med Baga Easy´s lösning håller den sig som den ska.. Med hjälp av slamavskiljaren och reningsutrustning så sätts inte bädden igen på grund av att syre finns tillgängligt. En smart lösning för framtida avloppsanläggningar.